Aljaška Yukon

ALJAŠKA A YUKON

Zájezd Vám nabízí poznání jednoho z nejodlehlejších koutů naší planety. Aljaška a kanadský Yukon jsou oázami divočiny v Severní Americe, a my Vám umožníme do nich nahlédnout a seznámit se s jejich životem a obyvateli za asistence našich zkušených průvodců. Během Vaší cesty budete cestovat po zemi, lodními trajekty, vyhlídkovým autobusem i výletní lodí, pohybovat se budete v oblastech, kde počty medvědů vysoce převyšují počty lidí… Připravili jsme pro Vás jedinečný zájezd, který sleduje nejkrásnější a nejzajímavější místa Aljašky a Yukonu. Vy se připravte na setkání s medvědy, losy, cariboo a dalšími zvířaty obývajícími tento drsný, ale nesmírně krásný kout Země.

   

Whitehorse - Dawson City - Dempster Highway - severní polární kruh - Yukon - NP Wrangell / St.Elias - Valdez - Whittier - SP Gugach - Seward - NP Kenai Fjords - ledovec Portage - Anchorage - Denali NP - Fairbanks - Delta - NP Kluane - Haines - Skagway - Whitehorse

Minimální počet 6 osob

Během zájezdu urazíte cca 3.045 mil ( 4.870 km )

Zájezd může být směrován opačně

Zájezd může začínat a končit v jiném bodě trasy

K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.

K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem.

1. den

WHITEHORSE      10 mil / 15 km

Odlet z Prahy do Whitehorse. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting /dle povahy leteckého spojení je možnost ubytování v tranzitním hotelu na cestě a přílet do Whitehorse druhý den dopoledne/.

2. den

WHITEHORSE     30 mil / 50 km

Prohlídka centra hlavního města provincie Yukon, včetně Muzea zlata a jeho těžby. Aklimatizace na časový rozdíl. Fakultativně Vám nabídneme let letadlem nad Whitehorse a okolní přírodou.

3. den

DEMPSTER Hwy, POLÁRNÍ KRUH     540 mil / 860 km

Velmi časně vyrazíte na nejdelší a nejnáročnější etapu Vašeho putování. Cílem dne je motel v Eagle Plains ležící pouhých pár kilometrů od polárního kruhu – jediná možnost ubytování v okruhu několika set kilometrů na slavné Dempster Highway. Cestou navštívíte známé, a starými lodníky kdysi obávané, peřeje Five Fingers na Yukonu, budete sledovat divokou zvěř a měnící se tvář krajiny směrem na sever – přechod od hlubokých lesů až po pustou tundru pokrytou vřesovišti, vychladlé vulkány, jezera, divoké řeky.. Večer ubytování a půlnoční návštěva polárního kruhu, kde je i v tuto dobu celé léto světlo… /v případě nepřízně počasí návštěva polárního kruhu druhý den dopoledne/.

4. den

DAWSON CITY     260 mil / 420 km

Odjezd zpět po prašné a kamenité Dempster Highway, v odpoledních hodinách příjezd do Dawson City – slavného městečka proslulého jako metropole v dobách zlaté horečky. Ubytování a prohlídka městečka. Doporučujeme Vám večerní návštěvu kabaretu a kasina Diamond Tooth Gerties – nejdéle nonstop funkčního kasina a kabaretu v Severní Americe, a nezapomeňte ochutnat Dawsonskou specialitu – sourtoe cocktail!!

5. den

DAWSON, BONANZA, ELDORADO     60 mil / 100 km

Relaxační den po náročných zážitcích!! Dopoledne si vychutnejte volno v Dawsonu – nezapomeňte navštívit některého ze zlatníků a potěžkat si v ruce pravý zlatý nugget, doporučujeme posedět na břehu veletoku Yukon a pokochat se jeho silou, nebo si při procházce podél řeky Klondike představit tisíce lidí, kteří kdysi dno tohoto údolí obrátily mnohokrát naruby… Odpoledne absolvujete s průvodcem okruh po nejslavnějších místech zlaté horečky: Navštívíte proslulé zábory na potocích Bonanza a Eldorado, na záboru číslo 6 si dokonce s vypůjčenou pánví můžete vyzkoušet vlastní štěstí!! Údolím potoka Hunker Creek podél dosud funkčních zlatonosných záborů se vrátíte zpět do Dawsonu. Dalším z navštívených míst bude hrob slavného českého dobrodruha a polárníka Jana Welzla na městském hřbitůvku, a závěrem stanete na vrcholu hory Dome, odkud je nejlepší vyhlídka na Dawson City a okolí.

6. den

POKER CREEK, WRANGELL RANGE, VALDEZ     440 mil / 700 km

Po překročení Yukonu trajektem Vás dnes čeká krásná cesta – Top of the World Highway. Tato prašná cesta Vás přivede po hřbetech vysokých hor s fantastickými výhledy stovek mil daleko na území USA. Raritou bude průjezd přes nejsevernější hraniční přechod do USA – Poker Creek. Územím zlatokopů budete pokračovat přes jedinou osadu na této cestě – Chicken – do místa noclehu ve známé osadě Tok, a odtud do Glennallenu cestou lemovanou jedinečnými výhledy na horské masívy, zasněžené štíty a ledovce národního parku Wrangell – St. Elias. Po krátké návštěvě ledovce Worthington následuje ubytování ve večerních hodinách v přístavním městě Valdez – ropném terminálu na konci transaljašského ropovodu.

7. den

PRINCE WILLIAM SOUND, WHITTIER, SEWARD     180 mil / 290 km

Ráno se nalodíte na trajekt, který Vás proveze během několikahodinové plavby oblastí národního parku Prince William Sound do Whittieru, městečka spojeného s okolním světem několik kilometrů dlouhým tunelem. Po vylodění odjezd do historického Sewardu, brány národních parků Gugach a Kenai Fjords. Návštěva jezera Portage se stejnojmenným ledovcem a pozorování lososů na potoce. Po příjezdu do Sewardu ve večerních hodinách ubytování.

8. den

NP KENAI FJORDS     130 mil / 200 km

Dnes Vás pozveme k jedinečné plavbě do národního parku Kenai Fjords!! /v ceně zájezdu/ Budete obdivovat vodní ptáky, kosatky, velryby, běluhy, mořské vydry… navštívíme společně vyústění obrovského ledovce do mořského fjordu a budeme sledovat, jak jeho kusy odpadávají do moře… s trochou štěstí zde můžete zahlédnout i medvěda rybařícího na břehu. Příjezd a ubytování v Anchorage v pozdních hodinách.

9. den

ANCHORAGE, DENALI RANGE     250 mil / 400 km

Dopoledne si prohlédnete Anchorage – největší a nejdůležitější město Aljašky. Po prohlídce downtownu navštívíte také zdejší zajímavost – největší přístav hydroplánů na světě na jezeře Hood. Odpoledne odjezd do blízkosti národního parku Denali, cestou pozorování divoké zvěře. V případě dobré viditelnosti budete uchváceni panoramatem nejvyšší hory Severní Ameriky Denali. Ubytování v Healy.

10. den

NP DENALI     140 mil / 220 km

Prohlídka národního parku Denali – túra busem správy národního parku s četnými zastávkami při setkáních s losy, medvědy grizzly, jeleny caribou a dalšími zvířaty. S trochou štěstí zahlédnete i vrchol nejvyšší hory Severní Ameriky Mt. McKinley. Po návratu v odpoledních hodinách odjezd do Fairbanks, ubytování.

11.den

FAIRBANKS, ALASKA HIGHWAY     310 mil / 500 km

Ráno prohlídka centra města, poté pokračování cesty přes North Pole, Delta Junction /oficiální začátek Alaska Highway/ a Tok do kanadské osady Beaver Creek /Kanada/, ubytování.

12.den

NP KLUANE RANGE     200 mil / 320 km

Dnes Vás čeká celodenní přejezd přes území Kanady. I dnes Vás budou provázet jedinečné scenérie rozkvetlé přírody a zasněžených hor v pozadí – tentokrát národního parku Kluane. Ubytování v osadě Haines Junction ve večerních hodinách /ubytování a program dnů 12 a 13 mohou být modifikovány v závislosti na času zítřejšího odjezdu trajektu z Hainesu/.

13.den

HAINES, SKAGWAY, WHITEHORSE     280 mil / 450 km

Krajinou plnou horských údolí sestoupíte do městečka Haines /USA/. Odtud se lodním trajektem přesunete do Skagway /USA/, městečka známého jako výchozí místo zlatokopů v dobách zlaté horečky na Klondiku. Po krátké prohlídce města navštívíte výchozí bod dávné cesty přes průsmyk Chilcoot, a poté již zamíříte zpět na území Kanady do hlavního města provincie Yukon Whitehorse. Cestou dávejte dobrý pozor na černé medvědy baribaly, jejichž množství je ve zdejším kraji horských jezer a hlubokých lesů značné. Ubytování ve večerních hodinách.

14.den

WHITEHORSE, odlet do Prahy     20 mil / 30 km

Volno do odletu. Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy.

15.den

Příletem do Prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd skončí.

Cena zahrnuje

leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět v turistické třídě

letištní poplatky

13× ubytování v hotelech a motelech turistické kategorie

dopravu klimatizovaným vanem nebo SUV

program dle itineráře

služby průvodce America Tours

komplexní pojištění vč. pojištění storna

zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

vstupní formality cílové země a tranzitních zemí

stravu

vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu

spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu

event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím

odbavení zavazadla pro místní přelet (cca 25 USD)

Příplatky

příplatek za jednolůžkový pokoj 35.800 Kč

Slevy

sleva pro třetí osobu na pokoji nelze

Výlety

- vstup do Muzea Yukonu v ceně zájezdu

-2x námořní ferry v ceně zájezdu

- výlet busem do NP Denali v ceně zájezdu

- lodní výlet do národního parku Kenai Fjords v ceně zájezdu

TERMÍN               DNÍ                        STRAVA                                             CENA                     

01.06. - 15.06.    15                           Bez stravování                  101 990,- Kč       

15.06. - 29.06.    15                           Bez stravování                  102 990,- Kč       

29.06. - 13.07.    15                           Bez stravování                  104 990,- Kč       

13.07. - 27.07.    15                           Bez stravování                  113 990,- Kč       

27.07. - 10.08.    15                           Bez stravování                  113 990,- Kč       

10.08. - 24.08.    15                           Bez stravování                  113 990,- Kč       

24.08. - 07.09.    15                           Bez stravování                  112 990,- Kč       

07.09. - 21.09.    15                           Bez stravování                  103 990,- Kč        

Krásy Aljašky - velký okruh Aljaškou a kanadským Yukonem

 

 • Bestseller z naší nabídky klasických zájezdů Vám nabízí poznání jednoho z nejodlehlejších koutů naší planety. Aljaška a kanadský Yukon jsou oázami divočiny v Severní Americe, a my Vám umožníme do nich nahlédnout a seznámit se s jejich životem a obyvateli za asistence našich zkušených průvodců. Během Vaší cesty budete cestovat po zemi, lodními trajekty, vyhlídkovým autobusem i výletní lodí, pohybovat se budete v oblastech, kde počty medvědů vysoce převyšují počty lidí… Připravili jsme pro Vás jedinečný zájezd, který sleduje nejkrásnější a nejzajímavější místa Aljašky a Yukonu. Vy se připravte na setkání s medvědy, losy, cariboo a dalšími zvířaty obývajícími tento drsný, ale nesmírně krásný kout Země.
 • zájezd může být směrován opačně
 • zájezd může začínat a končit v jiném bodě trasy
 • minimální počet 6 osob
 • odbavení zavazadla pro místní přelet
 • K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem.
 • K návštěvě Kanady je nutný platný pas a autorizace eTA nebo platný pas s vízem.
Program

1.den WHITEHORSE    10 mil / 15 km

Odlet z Prahy do Whitehorse. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting  /dle povahy leteckého spojení je možnost ubytování v tranzitním hotelu na cestě a přílet do Whitehorse druhý den dopoledne/.


 

2. den WHITEHORSE 30 mil / 50 km

Prohlídka centra hlavního města provincie Yukon, včetně Muzea zlata a jeho těžby. Aklimatizace na časový rozdíl. Fakultativně Vám nabídneme let letadlem nad Whitehorse a okolní přírodou.

3. den DEMPSTER Hwy, POLÁRNÍ KRUH 540 mil / 860 km 
Velmi časně vyrazíte na nejdelší a nejnáročnější etapu Vašeho putování. Cílem dne je motel v Eagle Plains ležící pouhých pár kilometrů od polárního kruhu – jediná možnost ubytování v okruhu několika set kilometrů na slavné Dempster Highway. Cestou navštívíte známé, a starými lodníky kdysi obávané, peřeje Five Fingers na Yukonu, budete sledovat divokou zvěř a měnící se tvář krajiny směrem na sever – přechod od hlubokých lesů až po pustou tundru pokrytou vřesovišti, vychladlé vulkány, jezera, divoké řeky.. Večer ubytování a půlnoční návštěva polárního kruhu, kde je i v tuto dobu celé léto světlo… /v případě nepřízně počasí návštěva polárního kruhu druhý den dopoledne/.

4. den DAWSON CITY 260 mil / 420 km 
Odjezd zpět po prašné a kamenité Dempster Highway, v odpoledních hodinách příjezd do Dawson City – slavného městečka proslulého jako metropole v dobách zlaté horečky. Ubytování a prohlídka městečka. Doporučujeme Vám večerní návštěvu kabaretu a kasina Diamond Tooth Gerties – nejdéle nonstop funkčního kasina a kabaretu v Severní Americe, a nezapomeňte ochutnat Dawsonskou specialitu – sourtoe cocktail!!

5. den DAWSON, BONANZA, ELDORADO 60 mil / 100 km 
Relaxační den po náročných zážitcích!! Dopoledne si vychutnejte volno v Dawsonu – nezapomeňte navštívit některého ze zlatníků a potěžkat si v ruce pravý zlatý nugget, doporučujeme posedět na břehu veletoku Yukon a pokochat se jeho silou, nebo si při procházce podél řeky Klondike představit tisíce lidí, kteří kdysi dno tohoto údolí obrátily mnohokrát naruby… Odpoledne absolvujete s průvodcem okruh po nejslavnějších místech zlaté horečky: Navštívíte proslulé zábory na potocích Bonanza a Eldorado, na záboru číslo 6 si dokonce s vypůjčenou pánví můžete vyzkoušet vlastní štěstí!! Údolím potoka Hunker Creek podél dosud funkčních zlatonosných záborů se vrátíte zpět do Dawsonu. Dalším z navštívených míst bude hrob slavného českého dobrodruha a polárníka Jana Welzla na městském hřbitůvku, a závěrem stanete na vrcholu hory Dome, odkud je nejlepší vyhlídka na Dawson City a okolí.

6. den POKER CREEK, WRANGELL RANGE, VALDEZ 440 mil / 700 km 
Po překročení Yukonu trajektem Vás dnes čeká krásná cesta – Top of the World Highway. Tato prašná cesta Vás přivede po hřbetech vysokých hor s fantastickými výhledy stovek mil daleko na území USA. Raritou bude průjezd přes nejsevernější hraniční přechod do USA – Poker Creek. Územím zlatokopů budete pokračovat přes jedinou osadu na této cestě – Chicken – do místa noclehu ve známé osadě Tok, a odtud do Glennallenu cestou lemovanou jedinečnými výhledy na horské masívy, zasněžené štíty a ledovce národního parku Wrangell – St. Elias. Po krátké návštěvě ledovce Worthington následuje ubytování ve večerních hodinách v přístavním městě Valdez – ropném terminálu na konci transaljašského ropovodu.

7. den PRINCE WILLIAM SOUND, WHITTIER, SEWARD 180 mil / 290 km 
Ráno se nalodíte na trajekt, který Vás proveze během několikahodinové plavby oblastí národního parku Prince William Sound do Whittieru, městečka spojeného s okolním světem několik kilometrů dlouhým tunelem. Po vylodění odjezd do historického Sewardu, brány národních parků Gugach a Kenai Fjords. Návštěva jezera Portage se stejnojmenným ledovcem a pozorování lososů na potoce. Po příjezdu do Sewardu ve večerních hodinách ubytování.

8.den NP KENAI FJORDS 130 mil / 200 km 
Dnes Vás pozveme k jedinečné plavbě do národního parku Kenai Fjords!! /v ceně zájezdu/ Budete obdivovat vodní ptáky, kosatky, velryby, běluhy, mořské vydry… navštívíme společně vyústění obrovského ledovce do mořského fjordu a budeme sledovat, jak jeho kusy odpadávají do moře… s trochou štěstí zde můžete zahlédnout i medvěda rybařícího na břehu. Příjezd a ubytování v Anchorage v pozdních hodinách.

9.den ANCHORAGE, DENALI RANGE 250 mil / 400 km 
Dopoledne si prohlédnete Anchorage – největší a nejdůležitější město Aljašky. Po prohlídce downtownu navštívíte také zdejší zajímavost – největší přístav hydroplánů na světě na jezeře Hood. Odpoledne odjezd do blízkosti národního parku Denali, cestou pozorování divoké zvěře. V případě dobré viditelnosti budete uchváceni panoramatem nejvyšší hory Severní Ameriky Denali. Ubytování v Healy.

10.den NP DENALI 140 mil / 220 km 
Prohlídka národního parku Denali – túra busem správy národního parku s četnými zastávkami při setkáních s losy, medvědy grizzly, jeleny caribou a dalšími zvířaty. S trochou štěstí zahlédnete i vrchol nejvyšší hory Severní Ameriky Mt. McKinley. Po návratu v odpoledních hodinách odjezd do Fairbanks, ubytování.

11. den FAIRBANKS, ALASKA HIGHWAY 310 mil / 500 km 
Ráno prohlídka centra města, poté pokračování cesty přes North Pole, Delta Junction /oficiální začátek Alaska Highway/ a Tok do kanadské osady Beaver Creek /Kanada/, ubytování.

12.den NP KLUANE RANGE 200 mil / 320 km 
Dnes Vás čeká celodenní přejezd přes území Kanady. I dnes Vás budou provázet jedinečné scenérie rozkvetlé přírody a zasněžených hor v pozadí – tentokrát národního parku Kluane. Ubytování v osadě Haines Junction ve večerních hodinách /ubytování a program dnů 12 a 13 mohou být modifikovány v závislosti na času zítřejšího odjezdu trajektu z Hainesu/.

13. den HAINES, SKAGWAY, WHITEHORSE 280 mil / 450 km 
Krajinou plnou horských údolí sestoupíte do městečka Haines /USA/. Odtud se lodním trajektem přesunete do Skagway /USA/, městečka známého jako výchozí místo zlatokopů v dobách zlaté horečky na Klondiku. Po krátké prohlídce města navštívíte výchozí bod dávné cesty přes průsmyk Chilcoot, a poté již zamíříte zpět na území Kanady do hlavního města provincie Yukon Whitehorse. Cestou dávejte dobrý pozor na černé medvědy baribaly, jejichž množství je ve zdejším kraji horských jezer a hlubokých lesů značné. Ubytování ve večerních hodinách.

14. den WHITEHORSE, odlet do Prahy 20 mil / 30 km 
Volno do odletu. Dle Vašeho cestovního plánu transfer na letiště a odlet do Prahy.

15. den Příletem do Prahy v dopoledních hodinách Váš zájezd skončí.

Zájezd může být směrován opačně. Začátek a konec může být v Anchorage nebo Fairbanks.

 

Cena zahrnuje
- leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět
(v turistické třídě)
- letištní poplatky (aktuálně cca 12.500 Kč)
- 13× ubytování v hotelech a motelech turistické kategorie
- pozemní dopravu dle itineráře
- program, vstupné a atrakce zahrnuté v itineráři
- služby průvodce America Tours
- komplexní pojištění vč. pojištění storna
- zákonné pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje
 • - vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
 • - stravu
 • - vstupy a fakult. akce nezahrnuté v programu
 • - spropitné místním řidičům, průvodcům a personálu
 • - event. palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím
 • - odbavení zavazadla pro místní přelet (cca 25 USD)
Příplatky
 • - příplatek za jednolůžkový pokoj 35.200 Kč
Slevy
 • - sleva pro třetí osobu na pokoji nelze
Výlety
- vstup do Muzea Yukonu v ceně zájezdu
-2x námořní ferry v ceně zájezdu 
- výlet busem do NP Denali v ceně zájezdu
- lodní výlet do národního parku Kenai Fjords v ceně zájezdu

 

 
TERMÍN POČET DNÍ CENA                                                 Cena    
27.05. - 10.06. 15 98 990,- Kč       
 
10.06. - 24.06. 15 99 990,- Kč       
 
24.06. - 08.07. 15 102 990,- Kč       
 
08.07. - 22.07. 15 109 990,- Kč       
 
22.07. - 05.08. 15 109 990,- Kč       
 
05.08. - 19.08. 15 109 990,- Kč       
 
19.08. - 02.09. 15 109 990,- Kč       
 
02.09. - 16.09. 15 103 990,- Kč       

 

Dobrý den pane Černý posílám Vám feedback od paní XXX, věřím, že Vás potěší.

Zdenka

 

"V první polovině března jsme se zúčastnily zájezdu na Nový Zéland. Cestovaly jsme v malé skupince -  pouze šest poznávání žádoucích turistů a průvodce. Procestovaly jsme severní i jižní ostrov NZ, najely jsme přes 3100 km, prošly několik desítek km pěšky na krásných, pohodových túrách a viděly úžasnou přírodu i města NZ. Celý zájezd probíhal podle předem obdrženého itineráře bez komplikací a problémů. Náš průvodce a současně i řidič P.M. (Přemek Černý) se o nás po celou dobu vzorně staral, vše zařizoval k naší spokojenosti. Ubytování bylo na dobré úrovni a rovněž jsme ocenily pohodlí vícemístného mikrobusu pro naši malou skupinku. Tímto chceme vyjádřit poděkování cestovní kanceláři jako organizátorům této cesty a našich zážitků a rovněž velké díky ještě jednou patří našemu průvodci P.M., který je vzorný a profesionální průvodce. Tento zájezd a CK můžeme po našich zkušenostech vřele doporučit všem, kteří mají zájem o poznání nových a krásných míst. 
Věra a Jitka"

S přátelským pozdravem | With a kind regards

Kontakt

Přemysl Černý CA Barákova 1691
Roudnice nad Labem
41301
SKYPE CERNYPREM
+420605418561
WHATSUP
cerny.prem@seznam.cz